Mod. Kraft. Uthållighet.
Det behövs för att skapa starka varumärken.

Om Åskan

Åskan är en konsultbyrå som erbjuder senior rådgivning inom varumärkesutveckling. Åskan kan gå in i företag och organisationer och fungera som en katalysator.

Med Åskan kan ni addera extra kraft och värde till en förändringsprocess. Med Åskan får ni någon till hjälp som kan få till önskade resultat. Någon som med kraft, styrka och engagemang bidrar till förändring. Och som har den erfarenhet som krävs för att hjälpa er att driva igenom den.

Är ni en byrå som behöver extra resurser? Åskan erbjuder även frilanstjänster

+20 års erfarenhet som konsult på ledande varumärkes­byråer i Norden och internationellt.

Processledare och varumärkesstrateg med erfarenhet av att driva stora varumärkesförändringar - från strategi till genomförande.

Förändringsresor för flera starka varumärken, allt från industribolag till tjänsteföretag och konsument­varor.


Vana av att driva strategi, positionering och hierarkifrågor på managementnivå. Varumärkes­förändringar är affärsbeslut

som kräver förankring och beslut i ledning och styrelse.


Ingen varumärkesförändring är bättre än dess aktivering internt. Jag har lång erfarenhet av interna processer för att skapa engagemang och stolthet hos medarbetare i en organisation.   

"Efter mer än 20 år som senior strateg, processledare och projektledare på stora varumärkes­­byråer i Norden och internationellt driver jag nu min egen varumärkesbyrå

- Åskan Brand Agency."

Åsa Bringholm
Owner, Senior Brand Advisor 

Erfaren process­ledare och strateg som ger stöd vid varumärkes­föränd­ringar


Åskan ger företag extra kraft att fatta beslut, leda och genomföra varumärkes­förändringar


Tjänster 

Insikt & Analys

—  Nuläges/marknadsanalys
—  Kundresan
—  Touch point analys

—  Konkurrentanalys
—  Målgruppsanalys & segmentering
—  Varumärkesmätning/ar

Identitetsutveckling &
Design management


—  Upphandlingsstöd vid val av designbyrå
—  Processledning vid identitetsutveckling
—  Design management
—  Designimplementering
—  Guidelines /dokumentation

Varumärkeskommunikation

—  Tonalitetsplattform
—  Varumärkesstory & Varumärkeslöfte
—  Kund- och Arbetsgivarlöften (CVP/EVP)
—  Boiler Plate texter (kort om oss som organisation) 
—  Varumärkeskommunikation i egna kanaler

Varumärkesstrategi

—  Varumärkesstrategi

—  Positionering
—  Syfte/mission/vision

—  Varumärkesplattform
—  Bärande varumärkesidé
—  Varumärkeshierarki och portföljstrategi

Intern
varumärkesaktivering

—  Strategiimplementering & aktivering

—  Aktiveringsplan
—  Inspirationsföreläsningar
—  Workshopledning

—  Moderator/facilitator vid varumärkesevents
—  Utbildning av varumärkesambassadörer
—  Utveckling av material för intern lansering

Meriter från välrenommerade och prisbelönta varumärkes­byråer

Kurppa Hosk
Senior Brand
Strategist

Identity Works
Account Director 

Happy Forsman & Bodenfors
Strategic Account Director
& Brand Strategist 


sandellsandberg
Account Director 

Grow Partners
Strategic Account

Director

Landor Associates 
Business Development
Manager

Kontakt

Åskan Brand Agency

Åsa Bringholm
+46 (0)733 75 79 50 

asa@askanbrandagency.com

unsplash