Spännande resor i varu­märkenas värld

Vilken är den mest spännande varumärkes­förändring du varit med om? Den frågan får man ibland som varumärkeskonsult. Svårt att välja skulle jag svara på den frågan, då de är så många de spännande varumärkes­­resorna. Här nedan är ett litet urval av roliga och utmanande resor jag fått vara med på och en berättelse om hur de gick till. 

Fler varumärkes­resor 

Som kundansvarig projektledare och strateg på ledande varumärkesbyråer har jag fått vara med och leda och driva ett stort antal varumärkes­processer - från strategi till genomförande. Här ses refenser på kunder och projekt jag varit djupt involverad i. Tack till alla modiga uppdragsgivare som genomfört dessa förändringsresor. Och tack till Happy Forsman och Bodenfors, Grow Partners, Identity Works och Kurppa Hosk som möjliggjort för mig att få vara en del av dessa fantastiska varumärkes­projekt.


Antaros Medical  i  Brand strategy & Brand platform I

I Brand identity I  Brand tonality & expression I Brand identity implementation I

Dometic Group i  Brand portfolio consolidation I Brand Architecture I Corporate Brand identity I   
I M&A Brand transition strategy  I  Internal brand  activation and implementation I  

Ving/Spies/Tjäreborg  I Brand portfolio strategy & consolidation I Brand Architecture I Brand platform I             
I Corporate Brand identity I  Brand identity implementation I I Internal brand activation I  

Samhall I Brand strategy &  Brand platform I Corporate identity  development  I  Brand identiity implementation I
 I Internal brand activation and implementation I  

Norlys   i  Brand strategy & Brand platform I  Brand Architecture & portfolio strategy I Coprorate brand identity I Brand communications concept I  Identity implementation I

Haldex   i  Brand strategy & Brand platform I Brand Portfolio management I  Brand Acquisition strategy I  IPO brand management  I  Brand identity  I 

Liseberg i Brand strategy &  Brand platform I Brand Architecture I  Brand concept & Naming  I Brand Identity development I  

SSAB I Brand strategy &  Brand Architecture  for fossil free
steel  I  Naming  I Corporate brand identiity  I   
 

Nordiska MInisterrådet  I Förstudie - bilden av Norden
i vår omvärld I Strategi för profilering och positionering I 
 I Varumärkesarkitektur I  Varumärkesidentitet I  

Yabie  I Brand strategy & platform I Brand Architecture I 
I Brand identity development I Brand tonality & expression I 

Ridderheims  i  Brand strategy & Brand platform I
I P
ositioning I  Brand identity development  I 

Packaging identity & design  I  

Lindholmen Science Park  I Brand strategy & Brand platform I  Brand Architecture and Portfolio structure  I  Corporate brand Identity I Brand identity implementation I 

Skugga Eyewear Technology  I Brand strategy & Brand platform  I  Brand idea & story  I
I Corporate B
rand Identity I  

Assa Abloy i  Brand portfolio consolidation I Brand Architecture I Group brand strategy  I Corporate Brand identity I  Brand identity implementation I  Technology brand development I Product and Retail brand development I

Arla foods Brand Identity & Design  I  Concept & Product brand development  I  Packaging design  I  

Absolent Group  i  Brand Architecture  I Brand strategy & Brand platform I  Corporate Brand identity I Brand identity implementation I

Vichy Nouveau i  Brand & Product development I
IBrand identity & design I Packaging design I Brand Communications strategy & concept I

Preem i  Brand identity development I Product brand strategy & structure I  Product brand identity I Brand identity implementation I

Söker ni en inspiratör och föreläsare? Med en gedigen portfölj av spännade varumärkesprojekt i mitt bagage har jag många historier att berätta.   

Kontakt

Åskan Brand Agency

Åsa Bringholm
+46 (0)733 75 79 50 

asa@askanbrandagency.com

unsplash