Frilanstjänster för byråer

Åskan Brand Agency vänder sig till företag som behöver stöd att driva igenom varumärkesprocesser. Men Åskan erbjuder också konsulttjänster på frilansbasis till varumärkes-, design- och kommunikationsbyråer. 

Är ni en byrå som ibland vid toppar bland kunduppdragen behöver en erfaren strateg, alternativt kundansvarig projektledare för varumärkesuppdrag? Då finns Åskan Brand Agency till er tjänst. 


Jag kan ta på mig kortare och längre uppdrag med olika insats, beroende på vad just ert uppdrag kräver.

Åskan ger extra kraft till byråer som behöver en erfaren varumärkesstrateg eller kund­ansvarig projektledare på frilansbasis

Varför Åskan

Att driva varumärkesförändringar är inte ett enskilt projekt utan en lång process. Förändringar kan ta tid att förstå och ta till sig. De kan vara svåra för en företagsledning att gemensamt enas kring. En utmaning är också att få alla medarbetare i en organisation med sig på ett förändringsarbete.Det är här Åskan kommer in. Åska är förändringskraft.

Med Åskan kan ni som konsultbyrå addera extra kraft och värde till en förändringsprocess hos era kunder. Och extra värde till er egen affär genom att kapa toppar med hjälp av en frilansresurs. Eller addera till en strategisk dimension till ert erbjudande. Med Åskan får ni någon till hjälp som kan få till önskade resultat. Någon som med kraft, styrka och engagemang bidrar till förändring. Och som har den erfarenhet som krävs för att hjälpa er att driva igenom den.

Kontakt

Åskan Brand Agency

Åsa Bringholm
+46 (0)733 75 79 50 

asa@askanbrandagency.com