Åskan ger företag extra
kraft att fatta beslut,
leda och genomföra varumärkes­förändringar


I en värld av förändring

Att driva varumärkesförändringar är inte ett enskilt projekt utan en lång process. Förändringar kan ta tid att förstå och ta till sig. De kan vara svåra för en företags​ledning att gemensamt enas kring. En utmaning är också att få alla medarbetare i en organisation med sig på ett förändringsarbete.

Det är här Åskan kommer in. 

Varför Åskan 

Förändring är något man kan ha olika uppfattningar om. En del gillar det, andra har stor respekt för det och många kanske till och med är rädda för förändringar. 


Åska är förändringskraft. Ofta är förändringar i ett företag helt nödvändiga att genomföra, då både affär och omvärld ändras allt snabbare. 

Åskan varumärkeskonsult kan gå in i företag och organisationer och fungera som en katalysator. Med Åskan kan ni addera extra kraft och värde till en föränd­ringsprocess. Med Åskan får ni någon till hjälp som kan få till önskade resultat. Någon som med kraft, styrka och engagemang bidrar till förändring. Och som har den erfarenhet som krävs för att hjälpa er att driva igenom den.

Vad kan Åskan göra för er? 

Behöver ni hjälp med varumärkesstrategi? Med många varumärkesresor i bagaget har Åskan lång erfarenhet av utveckla plattformar, position, syfte och varumärkeslöfte. Åskan har också bred kompetens inom varumärkesarkitektur.  


Behöver ni stöd i varumärkesfrågor i er organisation? Åskan kan bidra med konsultstöd både till ledningsgrupp och övrig organisation såsom marknads-, HR-avdelning mfl. 


Behöver ni en Interim Brand director? Åskan kan gå in och axla en roll som varumärkesansvarig under en tid, på hel- eller deltid, under kortare eller längre period, beroende på era behov. 

Behöver ni hjälp att handla upp varumärkes- eller designbyrå? 
Eller behövs någon som driver pro
jekt tillsammans med en sådan byrå och ansvarar för projekt och processledning? Lång erfarenhet från byråsidan gör Åskan lämplig att hjälpa er i den ibland snåriga processen att välja och jobba tillsammans med en extern varumärkesbyrå. 


Behöver ni en inspiratör, talare eller moderator till events eller workshops?  Åskan har lång erfarenhet av att driva workshops, leda seminarier och grupper och hålla föreläsningar om varumärkesutveckling.


Kontakt

Åskan Brand Agency

Åsa Bringholm
+46 (0)733 75 79 50 

asa@askanbrandagency.com

unsplash